KURULLAR
KONGRE ONURSAL BAŞKANLARI
Prof. Dr. Muhammet GÜVEN- Erciyes Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sultan TAŞCI- Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
 
KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Habibe ŞAHİN
 
KONGRE BAŞKAN YARDIMCILARI
Dr. Dyt. Zeynep CAFEROĞLU
Stj. Dyt. Hürmet KÜÇÜKKATIRCI
 
BİLİMSEL SEKRETERYA
Uzm. Dyt. Gizem AYTEKİN
Stj. Dyt. Eda ŞAHİN
 
DÜZENLEME KURULU
Dyt. Buse BAKIR
Dyt. Hilal TOKLU
Stj. Dyt. Bilge Nur BİÇER
Stj. Dyt. Büşra MARAŞLIOĞLU
Stj. Dyt. Cennet KAYA
Stj. Dyt. Gökhan ŞEN
Stj. Dyt. Gülşah GÜNEŞ
Stj. Dyt. Hıfziye Nur ATALAY
Stj. Dyt. Hüsniye ÖZCAN
Stj. Dyt. Merve KUMAK
Stj. Dyt. Sümeyya KILINÇ
Stj. Dyt. Özlem KAYA
Stj. Dyt. Şeyma KIRIM
Öğr. Dyt. Betül AY
Öğr. Dyt. Buğra ÖNEM
Öğr. Dyt. Elif İRADELİ
Öğr. Dyt. Fatma ÇOBUR
Öğr. Dyt. İrem ERCAN
Öğr. Dyt. Reyhan ORAL
Öğr. Dyt. Sebahat GÖK
Öğr. Dyt. Şerife Nur ÖZTÜRK
Öğr. Dyt. Yadigar BOYACIOĞLU
 
BİLİMSEL KURUL
Prof. Dr. Betül ÇİÇEK
Prof. Dr. Habibe ŞAHİN
Doç. Dr. Nalan Hakime NOĞAY
Yrd. Doç. Dr. Dilek ONGAN
Yrd. Doç. Dr. Meltem SOYLU
Yrd. Doç. Dr. Müge YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Neşe KAYA
Dr. Dyt. Kübra ESİN
Dr. Dyt. Zeynep CAFEROĞLU
Uzm. Dyt. Ayşegül AKSAN
Uzm. Dyt. Hatice ÖZÇALIŞKAN
Uzm. Dyt. Mevra AYDIN ÇİL
Uzm. Dyt. Sema ÇALAPKORUR
 
 
Copyright © 2017 Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Web Grubu