BİLDİRİLER
Dereceye giren ilk 3 bildiri ödüllendirilecektir.
 
Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları
 
·         Lütfen bildiri özetinizi yazmadan önce dikkatlice okuyunuz. Yazım kurallarına uymayan bildiri özetleri değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.
 
·         Bildiri özetleri Türkçe olarak gönderilecektir.
 
·         Bildiri özetleri en fazla 300 kelime olmalı ve MS Word Programında, Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır.  Özet için A4 boyutu kağıt kullanılmalı, metin Times New Roman karakterinde 12 punto ve 1.5 satır aralığıyla, iki yana yasla formatında yazılmalıdır. Paragraf başlarında girinti yapılmamalıdır. Özet metninin kenar boşlukları sol, sağ, üst ve altta 2,5 cm olmalıdır.
 
·         Bildiri özet başlığı kısa olmalı ve konu içeriğini yansıtmalıdır. Bildiri özetinde sırasıyla bildirinin başlığı, yazarların adı soyadı ve çalıştıkları veya öğrenim görmekte oldukları kurumun adı belirtilmelidir. Bildiri başlığı koyu, büyük harflerle, 14 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır. Yazarın ismi ve soy ismi başlığın altına bir satır atlanarak konulmalı ve ortalanmalıdır. İsmin ilk harfi, soy isminin tamamı büyük harflerle, 12 punto ile yazılmalıdır. Birden fazla yazar varsa, yazar isimlerinin arasında virgül olmalıdır. Yazarların ünvanı, bağlı olduğu kurum, ülke, e-mail bilgileri sayfa altına, 10 punto ve tek satır aralığında dipnot olarak verilmelidir.
 
·         Özetin sonunda bir tam boşluk bırakılarak üniversite, fakülte, bölüm, şehir sırası ile yazarların adresleri yazılmalıdır. (10 punto, italik, ortalanmış)
 
·         Yazarların adresleri ortak değilse soyadlarının son harfi üzerine rakam konulmalı, ilgili adrese de aynı rakam verilmelidir.
 
·         Bildiri özetinde kaynak bulunmamalıdır.
 
·         Anahtar kelimeler, çalışmanın içeriğini yansıtacak en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.
 
·         Çalışmada ulaşılmak istenenin(lerin) ne(ler) olduğu açıkça ifade edilmelidir.
 
·         Elde edilen verilerin analizleri ile ulaşılan sonuçlar kısaca ifade edilmelidir.
 
·         Hazırlanacak bildiri özetleri, özgün bir araştırma veya derleme niteliğinde olabilir. Yazarlar bildirilerini poster şeklinde sunacaklardır.
 
·         Orijinal araştırma özetinde, giriş-amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler yer almalıdır.
 
·         Derleme özetinde, giriş, konunun kendine ait başlıkları, sonuç ve anahtar kelimeler yer almalıdır.
 
·         Metin içinde uluslararası standart kısaltmalar kullanılabilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde parantez açılarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
 
*Gönderilen her bildirinin kabul edileceği garanti edilmez. Kongre Bilimsel Kurulu bildirinin kabul veya reddi konusunda son kararı verecek, gerek görürlerse yazarlardan düzeltme isteyebilecektir.
 
**Bildirilerin kabul edilmesi için, bildiriyi sunacak yazarın kongreye kayıt ücretini yatırmış olması gerekmektedir. Kongre kayıtları tek isme yapıldığı için, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır.
 
Bildiri özetleri ''ubdkbildiri@gmail.com'' adresine gönderilmelidir.
 
**Poster bildiriler:
- 90x110 cm ölçülerinde, 1 m uzaklıktan okunabilecek şekilde, en az 28 punto ile yazılmalıdır.
- Kaynaklar  var ise poster bildirinin en son bölümünde sunulmalı ve yazar soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmelidir. Times New Roman yazı karakteri ile 9 punto, italik ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Metin içerisinde geçtiği yerde ise ilk yazarın soyadı ve makalenin yayınlandığı yıl şeklinde (Ör: Walker, 2015) belirtilmelidir.
Copyright © 2017 Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Web Grubu